Tè dalla Cina e da Taiwan

I VERDI

Special Gunpowder China Blend White Hair Lu Mu Dan Flowery
Lu Mu Dan Plum Blossom Green Yunnan Lung Ching
Lung Ching Top Xia Zhou Bi Feng Chun Mee Chun Mee First
Rolling Clouds Double Jade Ring Green Monkey White Monkey
Gu Zhang Mao Feng Li Zi Xiang Young Hyson Osmanthus
New Spring China Mao Feng Pi Lo Chun Superior Snow Bud
Rose Flowery Royal Ring Jade Bamboo Hua Kai Fu Gui
Little Princess Dan Gui Piao Xiang Sunflower

I PROFUMATI

Jasmine Classic Jasmine  Bao Mao Jasmine  e lavanda Jasmine white pearls
Jasmine occhio di Pernice Lychee Magnolia Rosa